PHN ze stabilnymi wynikami operacyjnymi na koniec I półrocza 2023 r.

#Transakcje #Warszawa #Skanska
Data publikacji: 2023.10.03

Grupa PHN miała udane pierwsze półrocze 2023 r. pod względem operacyjnym. Skonsolidowane przychody z najmu, kluczowego segmentu działalności wzrosły licząc r/r o 20%, do 118,3 mln PLN, przy wyniku na poziomie 68,9 mln zł. Przychody z działalności budowlanej wyniosły 125,8 mln PLN, o 2% więcej r/r. W sumie przychody ze sprzedaży uzyskane w segmencie najmu, usług budowlanych, deweloperskim i pozostałej działalności wyniosły 280,3 mln PLN, na koniec czerwca br. Wynik netto ze sprzedaży wyniósł 43,2 mln PLN, po wzroście o 28% r/r.

W branży nieruchomości w Polsce, po okresie szoków rynkowych widać pierwsze pozytywne oznaki. Choć w pierwszym półroczu, ze względu na wysokie stopy procentowe, a tym samym mniejszą dostępność kredytów hipotecznych, jeden z naszych silników wzrostu, czyli segment mieszkaniowy nie dostarczył optymalnych wyników, to jednak dywersyfikacja działalności umożliwiła nam uzyskanie stabilnych wyników finansowych. Chciałbym szczególnie podkreślić dynamiczny rozwój segmentu najmu, oraz wzrosty w segmencie budowlanym, a także utrzymanie silnej dyscypliny kosztowej Grupy PHN – powiedział Adam Lesiński, członek zarządu ds. finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wartość wynosiła 3,7 mld PLN, spowodowała konieczność dokonania księgowego odpisu o 92,8 mln PLN. Wpływ na to miały przede wszystkim wysokość stóp procentowych w strefie euro, które wzrosły do poziomu najwyższego od ponad 20 lat (np. depozytowa do 3,75%) oraz umocnienie złotego wobec euro. Odpis nie miał oczywiście wpływu na core business, którego rozwój postępuje istotnie szybciej niż inflacja.

Najważniejszy jest core business, a ten ma zdrowe podstawy do dalszego rozwoju. Zmiana stóp kapitalizacji, choć dokuczliwa, ma wyłącznie księgowy charakter i zakładamy, że ma przejściowy charakter. Ostatnia redukcja stóp procentowych w Polsce o 0,75 pkt bazowych do 6% dla stopy referencyjnej, zdecydowanie mocniejsza niż zakładał konsensus rynkowy, spowodowała osłabienie złotego, co korzystnie wpłynie na przyszłą wycenę naszych nieruchomości. Co ważne rynek widzi szansę na kolejne obniżki stóp w ciągu kilku najbliższych kwartałów, co również wpłynie pozytywnie na wycenę naszego portfela. Tegoroczna prognoza wzrostu gospodarczego Polski została obniżona, ale w przyszłym roku wzrost ma przyśpieszyć i być wyższy niż średnia w UE. Dodatkowo obniżki stóp procentowych pobudzą rynek mieszkaniowy i pozwolą na istotne zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia – wyjaśnił Adam Lesiński, członek zarządu ds. finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Portfel inwestycyjny Grupy PHN obejmuje ponad 150 wydzielonych biznesowo nieruchomości o wartości rynkowej około 3,7 mld  PLN, co plasuje ją w ścisłej czołówce największych firm nieruchomościowych w Polsce. Wzrost przychodów i poprawę wyniku z najmu odnotowano we wszystkich perspektywicznych podsegmentach, czyli:

Równocześnie kontynuowane są przygotowania przed rozpoczęciem budowy kompleksu logistycznego w Zgorzelcu z potencjałem ok. 220 tys. mkw. który ma zbudować joint venture PHN i Hillwood - amerykańskiego dewelopera specjalizującego się w budowie i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.

Grupa PHN pozostawała także aktywna w segmencie mieszkaniowym. Chcąc zapewnić sobie przychody w przyszłych okresach kontynuowano budowy dwóch kompleksów mieszkalnych: we Wrocławiu – Osiedla ŁAN oraz KOLEJ NA 19 w Warszawie. W sierpniu Grupa PHN podpisała umowę ze spółką Unibep na realizację drugiego etapu Osiedla Olimpijczyk w Łodzi, w dzielnicy Polesie przy ul. Janusza Kusocińskiego 119 i 121. W ramach inwestycji powstaną 132 mieszkania. Grupa PHN planuje także uruchomienie kolejnych projektów m.in. w Warszawie i Bydgoszczy.

źródło: materiały prasowe Grupy PHN

Podobne aktualności