Kalkulator powierzchni biurowej

Kalkulator pozwala na wygodne policzenie wymaganej powierzchni biurowej. Aby dokonać obliczeń odszukaj odpowiednie pomieszczenia z listy i przeciągnij je do sekcji poniżej.

Dla uproszczenia wyliczeń przyjęliśmy dodatkowe 10% na komunikację wewnętrzną biura - w poszczególnych budynkach biurowych wartość ta może być różna!

Powierzchnia pomieszczeń / biura: / m2

Liczba pracowników / managerów: /

  • * m2 = m2
    Powierzchnia: m2