Raport z rynku warszawskiego Q3 2017

Po III kwartałach 2017 roku warszawski rynek biurowy nadal utrzymuje wysoki poziom aktywności. Dzieje się tak głównie dzięki wyjątkowo mocnemu popytowi, który w pierwszych trzech kwartałach osiągnął poziom niemal 590 tys. mkw., przy czym większość, bo aż 61% stanowiły nowe umowy najmu. Jeśli aktywność wśród najemców utrzyma się na tym samym poziomie, rok 2017 powinien być rekordowy pod względem popytu.

W tym samym czasie do użytku w Warszawie oddano 19 nowych projektów biurowych, oferujących prawie 205 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Dzięki temu łączne zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie przekroczyły pułap 5,3 mln mkw. Do końca roku planowane jest jeszcze oddanie do użytku kolejnych 105 tys. mkw. Rekordowy popyt który znacznie przekroczył nową podaż spowodował spadek wskaźnika niewynajętej powierzchni poniżej 13%.

Łączna dostarczona na warszawski rynek powierzchnia, której poziom powinien do końca roku osiągnąć poziom bliski 315 tyś m2 jest niższy niż w roku ubiegłym. Choć pozornie wskazuje to zwolnienie tempa wśród deweloperów, to w rzeczywistości, w chwili obecnej w Stolicy realizowanych jest wiele projektów, których łączna wielkość przekracza 800 tyś mkw. To kolejny, nigdy wcześniej nie osiągnięty poziom.

Obserwując realizowane w Stolicy projekty, należy zwrócić uwagę, że znaczną ich część stanowią wielkopowierzchniowe inwestycje (jak np. Varso, The Warsaw Hub, Mennica Legacy Tower, Spinnaker i Skyliner), których realizacja jest znacznie dłuższa niż przy projektach o standardowej wielkości. W konsekwencji, zdecydowana większość tych projektów zostanie oddana do użytku dopiero w 2019 i 2020 roku.

Ograniczona w najbliższym czasie dostępność nowej powierzchni oraz bardzo wysoki poziom popytu może spowodować dalsze obniżanie współczynnika niewynajętych powierzchni i utrzymanie, a może nawet nieznaczny wzrost stawek czynszu.