Audyt warunków najmu

Wynajem oraz utrzymanie biura stanowi jeden z najwyższych kosztów w comiesięcznym budżecie firmy. Koszty najmu są zależne od kilku czynników: lokalizacji, klasy i wyposażenia budynków, opłat eksploatacyjnych itd.

Nasz zespół może wesprzeć najemcę w analizie obecnej umowy najmu i porównaniu jej warunków do oferty rynkowej, aby potem zdecydować o renegocjacji obecnej umowy lub wyjściu na rynek w poszukiwaniu bardziej korzystniej opcji.

Na audyt warunków najmu składa się m.in:

Analiza aktualnych obciążeń wynikających z najmu (obejmująca wszystkie pozycje kosztowe)

Analiza konkurencyjnych przestrzeni biurowych o porównywalnych parametrach

Rozmowa z klientem o dalszych planach rozwoju jego biznesu (które mogą wpłynąć na parametry szukanej powierzchni biurowej)

Sprawdzenie możliwości podnajmu obecnego biura

Na podstawie powyższych informacji przygotujemy dla klientów rekomendacje oraz porównanie warunków pozostania w obecnej lokalizacji vs jej zmiany.