Wsparcie prawne i potransakcyjne

Niezależnie od zakończonego procesu najmu, pozostajemy w ciągłym kontakcie i do pełnej dyspozycji naszych klientów. W trakcie trwania obowiązującej umowy, służymy swoją fachową poradą oraz pomagamy we wszelkich nowych potrzebach, np. w podnajmie niewykorzystywanej powierzchni. W przypadku przedłużenia okresu najmu lub konieczności zmiany obiektu, oferujemy naszym klientom natychmiastowe działanie: wsparcie w negocjacjach z deweloperem lub wynajmującym oraz ponowną analizę rynku, uwzględniającą zmienione zapotrzebowanie.