Renegocjacje umów najmu

Po wstępnym obejrzeniu kilku budynków, wybieramy te, które w największym stopniu spełniają założone przez nas kryteria, tworząc tzw. krótką listę opcji. W celu przeprowadzenia odpowiedniej analizy dostępnych powierzchni, zapraszamy wybranych wynajmujących do złożenia oferty obejmującej nasze założenia, przygotowania wstępnych planów aranżacji według programu funkcjonalnego najemcy i ich wycen. Na podstawie dedykowanych ofert, dzięki właściwym narzędziom (zestawienia tabelaryczne, mapy, modele finansowe, itp.) jesteśmy w stanie porównać informacje z poszczególnych budynków.

Na tym etapie warto również skonsultować się z ekspertami technicznymi, którzy przeanalizują standardy techniczne, proponowane pakiety aranżacji powierzchni oraz przeznaczone na ten cel budżety. Jednakże najbardziej wymagający etap procesu najmu powierzchni to negocjacje handlowe. Właściciele obiektów biurowych posiadają szeroki wachlarz możliwości, aby przekonać potencjalnego najemcę do wyboru właśnie ich obiektu. Przed przystąpieniem do negocjacji, warto zapoznać się z kilkoma terminami, a przede wszystkim zrozumieć koszty, za które najemca może być odpowiedzialny:

Przebieg procesu

01

Określenie oraz zrozumienie potrzeb klienta

W pierwszym kroku renegocjacji kontraktu sprawdzamy, czy obecne biuro odpowiada potrzebom Klienta, analizujemy wraz z Klientem jakie zmiany zaszły w jego działalności, czy aktualna powierzchnia biurowa jest optymalna do dalszego wynajmu, zakładając długość podpisywanych umów.

02

Opracowanie „szerokiej” listy potencjalnych obiektów

W pierwszym kroku naszej współpracy skupiamy się na precyzyjnym określeniu potrzeb Klienta. Wspólnie doprecyzowujemy zapotrzebowanie począwszy od podstawowych parametrów takich jak: lokalizacja, metraż, cena, termin dostępności poprzez ustalenie niezbędnych adaptacji dla obiektów produkcyjnych oraz omówienie technicznych szczegółów związanych ze specjalistycznym rodzajem działalności. Ustalamy wraz z Klientem priorytety dla poszczególnych parametrów.

03

Przygotowanie „short-listy” obiektów

Na tym etapie wraz z klientem dopracowujemy szczegóły metrażu, niezbędnych parametrów i koniecznych adaptacji wybranych obiektów. Następnie pozyskujemy oferty od deweloperów i wynajmujących. Dzięki temu nasi klienci otrzymują pełne i szczegółowe zestawienie wraz z kalkulacjami finansowymi i jasnym obrazem realnych kosztów najmu powierzchni.

04

Negocjacje handlowe

Właściwie przeprowadzona analiza i pełna weryfikacja możliwości rynku pozwala naszym Klientom na zbudowanie najlepszej pozycji negocjacyjnej. Ze względu na różnice w modelach finansowych, porównanie otrzymanych ofert nie jest proste i oczywiste. Nasi eksperci pomogą w analizie otrzymanych ofert, wskazując realny koszt każdego biura oraz wyjaśniając wszystkie zawisłości finansowe.

05

Podpisanie umowy

Umowy najmu powierzchni biurowych to skomplikowane umowy o objętości nierzadko ponad 30 stron, złożonej strukturze i rygorystycznych zapisach. Niezwykle ważne jest, aby analiza umowy najmu była powierzona kancelarii posiadającej wiedzę i praktykę w zakresie umów najmu przestrzeni biurowych lub podobnych powierzchni. Swoim Klientom MAXON Nieruchomości oferuje wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej, która przeanalizuje umowę najmu i pomoże w negocjacjach jej zapisów.

06

Przekazanie i odbiór powierzchni

Pomagamy w odbiorze wynajętej powierzchni biurowej, sprawdzamy dla naszych klientów, czy wszystkie zapisy i wymogi umowy zostały uwzględnione. W przypadku nieprawidłowości, pomagamy także w wyegzekwowaniu tych zapisów.

07

Bieżące wsparcie